Loading Events

Events for 1 ธันวาคม 2018

Events Search and Views Navigation

Event Views Navigation

Calendar of Events

Calendar of Events
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
26

ประชุมเครือข่าย ด้านสุขภาพโครงการแบบหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ธรรมนูญาุขภาพ เทศบาลเมืองลำพูน 8.30 – 16.30

27

เยื่ยมบ้านผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง 17 ชุมชน

28

โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการฯ

29

โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการฯ

30

ประชุม อสม. ประจำเดือน

เยื่ยมบ้านผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง 17 ชุมชน

1
2
3
4
5
6

โครงการเสริมสร้างทักษะพื้นฐานเด็กก่อนวัยเรียนในเทศบาล (ออกตรวจศูนย์เด็กเล็ก) 09.00 – 16.00 น.

7

โครงการเสริมสร้างทักษะพื้นฐานเด็กก่อนวัยเรียนในเทศบาล (ออกตรวจศูนย์เด็กเล็ก) 09.00 – 16.00 น.

เยี่ยมบ้านผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง 17 ชุมชน 9.00 – 12.00 น.

8
9

Bike อุ่นไอรัก ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน

10

วันรัฐธรรมนูญ

11

โครงการอบรมแกนนำสุขภาพชุมชน ด้านการควบคุม-ป้องกัน โรคติดต่อที่สำคัญในพื้นที่เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2562

12

โครงการอบรมแกนนำสุขภาพชุมชน ด้านการควบคุม-ป้องกัน โรคติดต่อที่สำคัญในพื้นที่เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2562

เยี่ยมบ้านผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง 17 ชุมชน 8.30 – 12.00 น.

13

โครงการอบรมแกนนำสุขภาพชุมชน ด้านการควบคุม-ป้องกัน โรคติดต่อที่สำคัญในพื้นที่เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2562

14

โครงการตรวจเยี่ยมร้านชำและอบรมผู้ประกอบการร้านชำในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562

เยี่ยมบ้านผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง 17 ชุมชน 9.00 – 12.00 น.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ย่านยาง จ.สุพรรณบุรี 14.00 น.

15
16
17
18

ประชุมเครือข่าย ด้านสุขภาพโครงการแบบหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ธรรมนูญสูขภาพ เทศบาลเมืองลำพูน ครั้งที่ 2

เยี่ยมบ้านผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง 17 ชุมชน 9.00 – 12.00 น.

19
20

โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2

21

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2562

เยี่ยมบ้านผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง 17 ชุมชน 9.00 – 12.00 น.

22
23
24
25

เยี่ยมบ้านผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง 17 ชุมชน 9.00 – 12.00 น.

26
27
28

เยี่ยมบ้านผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง 17 ชุมชน 9.00 – 12.00 น.

ประชุม อสม. ประจำเดือน เวลา 9.00 – 12.00 น

29
30
31
1
2
3
4
5
6
+ Export Events