Loading Events

Events for 1 มกราคม 2019

Events Search and Views Navigation

Event Views Navigation

Calendar of Events

Calendar of Events
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

โครงการอบรมกลุ่มแกนนำด้านสุขภาพชุมชน ด้านฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ และผู้พิการในพื้นที่ เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น.

17
18

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน เวลา 09.00 – 12.00 น.

เยี่ยมบ้านผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง 17 ชุมชน เวลา 09.00 – 12.00 น.

19
20
21

กิจกรรมให้บริการทันตกรรมนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพช่องปาก เวลา 13.00 – 15.30 น.

กิจกรรมทำบุญใหญ่ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน เวลา 08.30 – 12.00 น.

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคที่เหมาะสมกับวัยเรียน เวลา 09.00 – 15.00 น.

22

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคที่เหมาะสมกับวัยเรียน เวลา 09.00 – 15.00 น.

เยี่ยมบ้านผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง เวลา 09.00 – 12.00 น. 17 ชุมชน

23

กิจกรรมให้บริการทันตกรรมนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพช่องปาก เวลา 13.00 – 15.30 น.

24

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคที่เหมาะสมกับวัยเรียน เวลา 09.00 – 15.00 น.

กิจกรรมให้บริการทันตกรรมนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพช่องปาก เวลา 13.00 – 15.30 น.

กิจกรรมอบรม พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจำครอบครัว เวลา 08.30 – 16.30 น.

25

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคที่เหมาะสมกับวัยเรียน เวลา 09.00 – 15.00 น.

กิจกรรมให้บริการทันตกรรมนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพช่องปาก เวลา 13.00 – 15.30 น.

ประชุมคณะกรรมการกองทุน ครั้งที่ 3 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

26

โครงการอบรมพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ สำหรับเลี้ยงเด็ก ประจำปี 2562 เวลา 08.00 – 16.30 น.

27
28

กิจกรรมศึกษาดูงานของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน เวลา 08.30 – 16.30 น.

29

เยี่ยมบ้านผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง เวลา 09.00 – 12.00 น. 17 ชุมชน

กิจกรรมให้บริการทันตกรรมนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพช่องปาก เวลา 13.00 – 15.30 น.

30

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคที่เหมาะสมกับวัยเรียน เวลา 09.00 – 15.00 น.

กิจกรรมให้บริการทันตกรรมนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพช่องปาก เวลา 13.00 – 15.30 น.

31

ประชุม อสม. ประจำเดือน มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.

กิจกรรมให้บริการทันตกรรมนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพช่องปาก เวลา 13.00 – 15.30 น.

1
2
3
+ Export Events