Loading Events

Events for 1 กรกฎาคม 2019

Events Search and Views Navigation

Event Views Navigation

Calendar of Events

Calendar of Events
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
1
2

เยี่ยมบ้านผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง (17 ชุมชน)

3
4
5

เยี่ยมบ้านผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง (17 ชุมชน)

6
7
8

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุ

9

เยี่ยมบ้านผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง (17 ชุมชน)

10
11

โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในพืชผักในตลาดสดเทศบาลเมืองลำพูน

12

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้แก่ผู้สูงอายุ

เยี่ยมบ้านผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง (17 ชุมชน)

13
14
15
16
17
18

ประเมิน LPA เทศบาลเมืองลำพูน

19

โครงการชมรมผู้สูงอายุ

เยี่ยมบ้านผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง (17 ชุมชน)

20
21
22

กิจกรรมอนามัยโรงเรียน

โครงการคัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา ประจำปี 2562

23

กิจกรรมอนามัยโรงเรียน

โครงการคัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา ประจำปี 2562

เยี่ยมบ้านผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง (17 ชุมชน)

24

กิจกรรมอนามัยโรงเรียน

โครงการคัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา ประจำปี 2562

25

กิจกรรมอนามัยโรงเรียน

โครงการคัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา ประจำปี 2562

26

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วย DM,HT

เยี่ยมบ้านผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง (17 ชุมชน)

27
28
29
30

กิจกรรมอนามัยโรงเรียน

โครงการคัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา ประจำปี 2562

เยี่ยมบ้านผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง (17 ชุมชน)

31

ประชุม อสม. ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

อบรม อสม.เรื่องการสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว

1
2
3
4
+ Export Events