Loading Events

Events for 1 สิงหาคม 2019

Events Search and Views Navigation

Event Views Navigation

Calendar of Events

Calendar of Events
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
29
30

กิจกรรมอนามัยโรงเรียน

โครงการคัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา ประจำปี 2562

เยี่ยมบ้านผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง (17 ชุมชน)

31

ประชุม อสม. ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

อบรม อสม.เรื่องการสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว

1
2
3
4
5
6

เยี่ยมบ้านผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง (17 ชุมชน)

7
8

อบรมทีม SRRT.

9

อบรมทีม SRRT.

เยี่ยมบ้านผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง (17 ชุมชน)

10
11
12
13

โครงการทันตสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา

โครงการอบรมป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

เยี่ยมบ้านผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง (17 ชุมชน)

14

โครงการทันตสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา

โครงการอบรมป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

15

โครงการทันตสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา

โครงการอบรมป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

โครงการใส่ใจสุขภาพจิต ไม่คิดฆ่าตัวตาย

16

โครงการทันตสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ

เยี่ยมบ้านผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง (17 ชุมชน)

17
18
19

โครงการทันตสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา

โครงการอบรมกลุ่มแกนนำสุขภาพชุมชน เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2562

20

โครงการทันตสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา

โครงการอบรมกลุ่มแกนนำสุขภาพชุมชน เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2562

การตรวจประเมิณมาตราฐาน รพ.ส่งเสริมและสนับสนุนแพทย์แผนไทยฯ ประจำปี2562

21

โครงการทันตสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา

โครงการอบรมป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

22

โครงการทันตสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา

โครงการอบรมป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

23

โครงการทันตสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา

รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ครั้งที่ 3

เยี่ยมบ้านผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง (17 ชุมชน)

24
25

โครงการอบรมกลุ่มแกนนำด้านสุขภาพชุมชน เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2562

26

โครงการทันตสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา

เยี่ยมบ้านผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง (17 ชุมชน)

27

โครงการอบรมกลุ่มแกนนำด้านสุขภาพชุมชน เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2562

โครงการทันตสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา

28

โครงการอบรมกลุ่มแกนนำด้านสุขภาพชุมชน เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2562

โครงการทันตสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา

29

โครงการทันตสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา

โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้พิการครั้งที่ 6

30

โครงการทันตสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา

ประชุม อสม. ประจำเดือน สิงหาคม 2562

เยี่ยมบ้านผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง (17 ชุมชน)

31
1
+ Export Events