ผู้เกิดปียี (เสือ)

สิทธิการิยะฯ ท่านโหราจารย์ในอดีตกาลกล่าวต่อกันมาว่า ชาย – หญิงใดเกิดปีขาล –ธาตุไม้ ชันษาเป็นผีเสื้อผู้หญิง มิ่งขวัญสิงอยู่ต้นขนุนหรือต้นรัง

ลักษณะการทำนาย ผู้เกิดปีขาลสิริตกที่บ่าขวาของพรหม อังคารเป็นปาก มักชอบพูดโอ้อวด ความสามารถของตน ชอบพูดเรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ ชอบพูดตลกอนาจาร เป็นชายจะมีความรู้สึกทางเพศมาก    ถ้าเป็นหญิงมักมีสามีมากกว่าหนึ่งคน อาภัพคู่หาดีไม่คอยได้ แต่ที่หาได้ก็ไม่ค่อยดีนัก

พฤหัสบดีเป็นใจ มีจิตใจมั่นในศีลธรรม เชื่อโชคลาง เชื่อคาถาเวทมนต์ ถ้าเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์จะก้าวหน้า ทีเหตุผลยอมรับฟังเหตุผลและเคารพเหตุผลของผู้อื่น

อาทิตย์เป็นที่นั่ง มักมีไฝ ปานในที่ลับ เป็นคนเจ้าเสน่ห์ มักหลงรักต่างเพศง่าย ๆ ชอบทดลองและมีความสงสัยอยู่เสมอ ไปตั้งถิ่นฐานบ้านที่ใดมักมีเพื่อนต่างเพศมาสนิทสนม ด้วยจำนวนมาก

พุธกับศุกร์เป็นมือ ชอบงานด้านศิลปะ ทำอะไร ได้ดีกว่าใคร ๆ สามารถเลี้ยงชีพได้ด้วยวิชาความรู้ทางช่างเครื่องยนต์ เรียนรู้งานด้านช่างได้เร็วและมีความชำนาญด้วย

เสาร์กับจันทร์เป็นเท้า มักเดินทางไกลเสมอ ๆ เป็นนักธุรกิจ ทำการค้าดี ถ้ารับราชการจะถูกย้ายไปอยู่หัวเมืองเป็นส่วนใหญ่ มีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศ

ผู้ที่เกิดในปีขาล ถ้าเกิดกลางวันดี มีความสุขสบาย แม้เกิดกลางคืนไม่ค่อยดี จะมีความยุ่งนากในการทำมาหาเลี้ยงชีพ และมักเหนื่อยกาย แต่มีความสบายใจ เมื่อเด็กมีความลำบากกาย แต่มีความสบายใจ มีความแข็งแรง ความอดทน ถ้าอายุมากจะมีทรัพย์สินเงินทอง

ผู้ที่เกิดในปีขาล เมื่อไปตั้งบ้านเรือนอยู่ต่างถิ่นใด ควรหาทรายไปถมโคนต้นขนุนหรือต้นรังที่มีอยู่ในหรือใกล้บ้านเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

 

ปุคละญิงชายใดเกิดปี๋ยี เปิ้งเสือลงด้วยธาตุไม้ จุธาตุเจ้าช่อแฮเมื่อแรกเก๊าหัวตีนั้นได้ไปอาศรัยอยู่ต้นไม้ผีเสื้อ มีงูและผีเสื้อรักษาอยู่ได้เจี๋ยรจ๋ากั๋นว่าดูราเจ้ากูเหยจักมาอยู่ร่วมกั๋นในตี่นี้บ่กวรและ เยียวว่าพยาธิ์จักมาบังเกิดแก่เราจะแล ด้วยเหตุนั้นเรากวรจักไปเอากำเนิดตี่ในขะกุ๋ลคนตังหลายปุ้นเต๊อะ รอยว่าปายลูนมามีภัยยะพยาธิมาบังเกิดในต๋นตัวแห่งข้าดั่งอั้นก็ดี
ข้าก็จักเอายังเครื่องปู๋จาต่างๆ มาปู๋จา หื้อสูเจ้าตังหลายจุ่งได้รับไปเต๊อะ กันว่าเจี๋ยรจ๋ากั๋นสันนั้นแล้วจิ่งได้เข้ามาอยู่เอาก๋ำเนิดในคัพภะมารดาแห่งต๋น และได้เกิดมาเป๋นคนญิงจายตังหลายนี้แลฯ

หื้อได้ไหว้พระธาตุช่อแฮว่า

" โกเสยยัง ธชัคคปัพพเต วเร รัมเม พุทธธาตุปติฏฐิตา วิปปสันนา อหัง วันทามิ ทุรโตฯ

สร้างธรรมสุทธนูเป็นธรรมจาต๋าเป็นตาน ยอดทานของตนคือสร้างศาลาเป็นตานจักสมฤทธีแลฯ "

 

คนเกิดปียี ธาตุไม้สิริตกอยู่บ่าขวาของพรหม อังคารเป็นปากมักพูดจาโอหังไม่เกรงกลัวใครแต่ก็มักถูกใจผู้อื่น และมักพูดคุยเรื่องกามารมณ์ถ้าเป็นหญิงมักมีเสน่ห์ในตัว พฤหัสเป็นใจ มักเป็นคนมีจิตใจเมตตาชอบทำบุญสุนทาน อาทิตย์เป็นที่นั่ง มักมีใฝปานอยู่ในที่ลับ เป็นคนเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม พุธกับศุกรเป็นมือชอบ ทำการงานในด้านศิลปวิทยาต่างๆ และเป็นผู้มีปัญญาดี เสาร์กับจันทร์เป็นเท้ามักเดินทางไกลอยู่เสมอๆ ได้เกิดร่วมกับเจ้าสุทธนูยาเมื่อน้อยได้ลำบาก เมื่อปายลูนจักมีทรัพย์สินเงินทางได้ สุขสบายมากนัก เป็นผู้มีอายุยืนมากฯ