ปฏิทินกิจกรรม

« 23 เมษายน 2021 » loading...
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2

 เล่าเรื่องเมืองเก่า

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาล

ข่าวกิจกรรม

 เฮือนศิลปิน

 การประเมิน ITA เทศบาลเมืองลำพูน รางวัลแห่งความภูมิใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

 วารสาร เทศบาลเมืองลำพูน

ระบบแจ้งปัญหา/ร้องทุกข์ออนไลน์

 บริการประชาชน

คู่มือประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชนและคู่มือบริการ
             เอกสารการยื่นขอคำร้องขออนุญาติ ใบรับรอง ฯลฯ
ดูเพิ่มเติม

  แผนพัฒนาท้องถิ่น

               แผนพัฒนาท้องถิ่น
               งบประมาณรายจ่ายประจำปี
               แผนการดำเนินงาน
               รายงานติดตามและประเมินผล
               เอกสารสำหรับดาวน์โหลด
               แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

           กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลเมืองลำพูน
           กฏหมายที่เกี่ยวต่างๆ เกี่ยวกับหน่วยงาน
ดูเพิ่มเติม

คลินิคชุมชนอบอุ่น

วันและเวลาในการเปิดบริการตรวจรักษาพยาบาลในคลินิก
ดูเพิ่มเติม

  มาตรฐานการให้บริการ

              มาตรฐานการให้บริการของแต่ละหน่วยงาน
ดูเพิ่มเติม

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์


โครงการอินเตอร์เน็ตชุมชน

คู่มือการเข้าใช้งาน / จุดให้บริการ WiFi

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองลำพูน

โครงสร้างคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองลำพูน
ดูเพิ่มเติม

     ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ

              ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR)

 แผนที่ท่องเที่ยว

 แผนที่ท่องเที่ยว

 ไฮไลท์ท่องเที่ยว

 ไฮไลท์ท่องเที่ยว