ปฏิทินกิจกรรม

« 24 ตุลาคม 2018 » loading...
พฤ อา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4

 เล่าเรื่องเมืองเก่า

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เฮือนศิลปิน

 รางวัลแห่งความภูมิใจ

 วารสาร เทศบาลเมืองลำพูน

 บริการประชาชน

คู่มือประชาชน

เอกสารการยื่นขอคำร้องขออนุญาติ ใบรับรอง ฯลฯ
ดูเพิ่มเติม

คลินิคชุมชนอบอุ่น

วันและเวลาในการเปิดบริการตรวจรักษาพยาบาลในคลินิก
ดูเพิ่มเติม

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

กระทู้สอบถาม / เรื่องราวร้องทุกข์
ดูเพิ่มเติม

โครงการอินเตอร์เน็ตชุมชน

คู่มือการเข้าใช้งาน / จุดให้บริการ WiFi
ดูเพิ่มเติม

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ดูเพิ่มเติม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองลาพูน

โครงสร้างคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองลาพูน
ดูเพิ่มเติม

 แผนที่ท่องเที่ยว

 แผนที่ท่องเที่ยว

 ไฮไลท์ท่องเที่ยว

 ไฮไลท์ท่องเที่ยว