ปฏิทินกิจกรรม

« 14 ธันวาคม 2018 » loading...
พฤ อา
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6

 เล่าเรื่องเมืองเก่า

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาล

ข่าวกิจกรรม

 เฮือนศิลปิน

 รางวัลแห่งความภูมิใจ

 วารสาร เทศบาลเมืองลำพูน

 บริการประชาชน

คู่มือประชาชน

เอกสารการยื่นขอคำร้องขออนุญาติ ใบรับรอง ฯลฯ
ดูเพิ่มเติม

   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

           กฏหมายที่เกี่ยวต่างๆ เกี่ยวกับหน่วยงาน
ดูเพิ่มเติม

คลินิคชุมชนอบอุ่น

วันและเวลาในการเปิดบริการตรวจรักษาพยาบาลในคลินิก
ดูเพิ่มเติม

  มาตรฐานการให้บริการ

          มาตรฐานการให้บริการของแต่ละหน่วยงาน
ดูเพิ่มเติม

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์


โครงการอินเตอร์เน็ตชุมชน

คู่มือการเข้าใช้งาน / จุดให้บริการ WiFi
ดูเพิ่มเติม

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ดูเพิ่มเติม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองลาพูน

โครงสร้างคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองลาพูน
ดูเพิ่มเติม

 แผนที่ท่องเที่ยว

 แผนที่ท่องเที่ยว

 ไฮไลท์ท่องเที่ยว

 ไฮไลท์ท่องเที่ยว