ปฏิทินกิจกรรม

« 1 เมษายน 2020 » loading...
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3

VTR แนะนำเทศบาลเมืองลำพูน

 เล่าเรื่องเมืองเก่า

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

แบบสำรวจความพึงพอใจ

 รางวัลแห่งความภูมิใจ

ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ

 วารสาร เทศบาลเมืองลำพูน

 บริการประชาชน

คู่มือประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชนและคู่มือบริการ
เอกสารการยื่นขอคำร้องขออนุญาติ ใบรับรอง ฯลฯ
ดูเพิ่มเติม

  แผนพัฒนาท้องถิ่น

               แผนพัฒนาท้องถิ่น
               งบประมาณรายจ่ายประจำปี
               แผนการดำเนินงาน
               รายงานติดตามและประเมินผล
               เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

           กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลเมืองลำพูน
           กฏหมายที่เกี่ยวต่างๆ เกี่ยวกับหน่วยงาน
ดูเพิ่มเติม

คลินิคชุมชนอบอุ่น

วันและเวลาในการเปิดบริการตรวจรักษาพยาบาลในคลินิก
ดูเพิ่มเติม

  มาตรฐานการให้บริการ

          มาตรฐานการให้บริการของแต่ละหน่วยงาน
ดูเพิ่มเติม

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์


โครงการอินเตอร์เน็ตชุมชน

คู่มือการเข้าใช้งาน / จุดให้บริการ WiFi
ดูเพิ่มเติม

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

 

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองลาพูน

โครงสร้างคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองลาพูน
ดูเพิ่มเติม

 แผนที่ท่องเที่ยว

 แผนที่ท่องเที่ยว

 ไฮไลท์ท่องเที่ยว

 ไฮไลท์ท่องเที่ยว