รางวัลแห่งความภูมิใจ

รางวัลพระปกเกล้าประจำปี 2566

ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
ดูเพิ่มเติม

รางวัลพระปกเกล้าประจำปี 2565

ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
ดูเพิ่มเติม

รางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี 2563

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ดูเพิ่มเติม

รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี

ประเภทดีเลิศ ประจำปี 2563
ดูเพิ่มเติม

รับรางวัลชนะเลิศ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ

เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2562
ดูเพิ่มเติม

รางวัลพระปกเกล้า

ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2562
ดูเพิ่มเติม

รางวัลพระปกเกล้า

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2561
ดูเพิ่มเติม

รางวัลชมเชย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ขนาดใหญ่ ประเภทโดดเด่น

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ดูเพิ่มเติม

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๙
ดูเพิ่มเติม

รางวัลพระปกเกล้าทองคำ

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๙ ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม
ดูเพิ่มเติม

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น

ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558
ดูเพิ่มเติม

รางวัลพระปกเกล้า

ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชนและประชาสังคม
ดูเพิ่มเติม

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี

โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองลำพูน(สาธารณูปโภคใต้ดินเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์)
ดูเพิ่มเติม

รางวัลพระปกเกล้า

ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและประชาชน
ดูเพิ่มเติม

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี

โครงการอนุรักษ์เรือนพื้นถิ่นเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน
ดูเพิ่มเติม