ติดต่อสอบถาม

สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน

27 ถ.เทศบาล1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์ : 0-5351-1013 โทรสาร : 0-5351-1092

อิเมล์ : lamphuncity.go.th@gmail.com

สถานที่ตั้ง

สายด่วนผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน 081-671-7217

ติดต่อหน่วยงานภายใน

สำนักปลัดเทศบาล 0-5351-1013
กองการศึกษา 0-5356-1093
กองช่าง 0-5356-1092
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 0-5351-2000
กองสวัสดิการสังคม 0-5356-3297
กองช่างสุขาภิบาล 0-5353-1238
กองวิชาการและแผนงาน 0-5356-1524
กองคลัง 0-5356-2312
กองการแพทย์ 0-5356-3570
งานทะเบียนราษฎร์ 0-5351-1444
งานบัตรประชาชน 0-5356-2504

สายด่วน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 199
รถพยายบาลฉุกเฉิน 1669