ติดต่อสอบถาม

สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน

27 ถ.เทศบาล1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์ : 0-5351-1013 โทรสาร : 0-5351-1092

อิเมล์ : lamphuncity.go.th@gmail.com

สถานที่ตั้ง

สายด่วนผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน

ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน

ติดต่อหน่วยงานภายใน

สำนักปลัดเทศบาล

0-5351-1013

กองการศึกษา

0-5356-1093

กองช่าง

0-5351-1013 ต่อ 147

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

0-5351-2000

กองสวัสดิการสังคม

0-5356-3297

กองวิชาการและแผนงาน

0-5356-1524

กองคลัง

0-5356-2312

กองการแพทย์

0-5356-3570

งานทะเบียนราษฎร์

0-5351-1444

งานบัตรประชาชน

0-5356-2504

สายด่วน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

199

รถพยายบาลฉุกเฉิน

1669