ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

ดัชนีสืบค้นเอกสารในศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร เทศบาลเมืองลำพูน

ดัชนีสืบค้นเอกสาร ชั้น ๒ ด้านขวา สีฟ้า

ดัชนีสืบค้นเอกสาร ชั้น ๒ ด้านซ้าย สีเหลือง

ดัชนีสืบค้นเอกสาร ชั้น ๓ ด้านซ้าย สีชมพูอ่อน

ดัชนีสืบค้นเอกสาร ชั้น ๓,๔ ด้านขวา สีเขียว

ดัชนีสืบค้นเอกสาร ชั้น ๔ ด้านซ้าย สีเหลือง