นิทรรศการ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า”

นิทรรศการ "มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า”

เทศบาลเมืองลำพูนเปิดนิทรรศการแสดงผลงานเฮือนศิลปิน

 

 
สถาบันพระปกเกล้า
สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ เทศบาลเมืองลำพูน ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมชมนิทรรศการเคลื่อนที่
"มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า”
ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2565
เปิดให้บริการ วันอังคาร – วันอาทิตย์ (ยกเว้นวันจันทร์)
-------------------------------------------------------------------------------

          สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ เทศบาลเมืองลำพูนขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมชมนิทรรศการเคลื่อนที่ "มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” ร่วมย้อนรอย เรียนรู้การผ่านเหตุการณ์สำคัญและสภาพบ้านเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ เฮือนศิลปินหริภุญชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2565 เปิดให้บริการ วันอังคาร – วันอาทิตย์ (ยกเว้นวันจันทร์)  เวลา 09.00 น. – 16.00 น.