ฟอรั่ม

หน้าหลัก ฟอรั่ม

  • ฟอรั่ม
  • กระทู้
  • ข้อความ
  • ล่าสุด
  • กระดาน ถาม – ตอบ
   ท่านสามารถใช้งานกระดานสนทนาเพื่อสอบถาม ข้อมูล ข้อกังวล ข้อสงสัย เกี่ยวกับการดำเนินงานของเทศบาลเมืองลำพูน (กรุณาใช้คำพูดสุภาพด้วยคะ ขอบคุณคะ)
  • 2
  • 2
  • 3 สัปดาห์, 6 วัน มาแล้ว

    beckyif60

  • ความคิดเห็น ต่อเทศบาลเมืองลำพูน
   ท่านสามารถให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการดำเนินงานของเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (กรุณาใช้คำพูดสุภาพด้วยคะ ขอบคุณคะ)
  • 0
  • 0
  • ไม่มีกระทู้

  • สายตรงผู้บริหาร
   สายตรงผู้บริหาร 081 - 671 - 7217

   เทศบาลเมืองลำพูนได้เปิดสายตรงถึงผู้บริหารขึ้นเพื่อเป็นที่บอกกล่าว หรือแจ้งปัญหาด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน ดังนั้นจึงขอความร่วมมือท่านโปรดให้ข้อมูลที่เป็นความจริง โดยข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และส่งตรงถึงผู้บริหารเพียงผู้เดียว และเทศบาลเมืองลำพูนจะส่งคำตอบไปยัง E - mail ที่ท่านได้ให้ไว้
  • 0
  • 0
  • ไม่มีกระทู้