ผู้เกิดปีสะง้า(ม้า)

สิทธิการิยะฯ ท่านโหราจารย์ในอดีตกาลกล่าวต่อกันมาว่า ชายหญิงใดเกิดปีมะเมีย-ธาตุไฟ ชันษาเป็นเทวดาผู้หญิงมิ่งขวัญสิงอยู่ที่ต้นตะเคียนหรือต้นกล้วย

          ลักษณะในการทำนาย ผู้เกิดปีมะเมีย สิริตกอยู่ที่มือขวาของพรหมเสาร์เป็นปาก เป็นคนมีคำพูดที่ชัดเจน ชอบพูดมากกว่าทำ จะมีเรื่องเดือดร้อนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเป็นเพราะคำพูดของตนเองที่ทำให้เดือดร้อน

          จันทร์เป็นใจ เป็นคนใจอ่อน สงสารคนง่าย ๆ ปากกับใจไม่ตรงกัน พูดอย่างหนึ่งใจคิดไปอีกอย่างหนึ่ง มีใจที่ไม่มั่นคงเปลี่ยนไปมา มีความคิดเพ้อฝันสร้างวิมานในอากาศ ควรพึงระวังความคิด มิฉะนั้นอาจป็นโรคประสาท มีอาการปวดศีรษะเป็นประจำตัว

          พฤหัสบดีเป็นที่นั่ง เป็นคนพอใจกับสถานที่ตนอยู่ ไม่ชอบโยกย้าย รับข้าราชการไม่สู้ดี เป็นชายเป็นคนมีสติปัญญาดี ชอบเป็นที่ปรึกษา เป็นคนที่รับฟังความเห็นผู้อื่น เป็นหญิงเป็นคนมีรูปร่างสวยงามมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม มีรูปเป็นทรัพย์

          อาทิตย์กับอังคาร เป็นมือ ทำกิจการใดๆ มักใจร้อนทำได้ทุกๆ อย่าง แต่ไม่ดีสักอย่างเดียว จะทำสิ่งใดจะทำด้วยความมุทะลุไม่มีความยั้งคิด

          พุธกับศุกร์เป็นเท้า เป็นคนไม่ชอบการเดินทาง แต่ชอบรับอาสารงานผู้อื่นหรือชอบติดตามคนอื่นไปด้วย เป็นคนเกียจคร้าน เป็นชายมักอาศัยภรรยาหรือคู่ครองลี้ยงชีพ เป็นหญิงมีเสน่ห์กับเพศตรงข้าม ชายใดได้เห็นได้คุยจะชอบ

          ผู้เกิดปีมะเมีย ถ้าเกิดกลางวันไม่สู้ดี มีความลำบากในการหาเลี้ยงชีพ เกิดเวลากลางคืนดี จะได้เป็นที่ปรึกษา ชอบช่วยเหลือคนอื่น

          ผู้เกิดปีนี้ จะไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ใด ๆ ให้นำทรายหรือดินดำไปใส่โคนต้นตะเคียนหรือต้นกล้วยมาปลูกไว้ทิศตะวันออก ทิศเหนือบ้านเรือนที่ตนอยู่จึงจะเป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัว

ปุคละญิงชายฝูงใดเกิดปีนี้ จุธาตุเจ้าตะโก้ง ลงด้วยธาตุเหล็กแรกแต่เก๊าหัวตีนั้นได้ไปอาศรัยอยู่ตี่ต้นไม้แกฝอย มีหมาเฝ้ารักษาอยู่จิ่งได้ฟู่อู้เจี๋ยรจ๋ากั๋นว่าดูราเจ้ากูเหยเราจักมาศรัยอยู่ตี่นี้บ่กวรแต๊และเยียวว่าปายลูนมาจักมีภัยยะมาบีบเบียนหื้อได้ลำบาก เหตุดั่งอั้นเรากวรไปเอากำเนิดตีขะกุ๋ลคนตังหลายญิงจายปุ้นเต๊อะ  รอยว่าปายลูนมามีเปียธิโรคามาบีบเบียบก็จักเอาเครื่องมาปู๋จา หื้อสูเจ้าจุ่งรับเอาไปกับพยาธิภัยตังหลายนั้นเต๊อะ กันว่าเจี๋ยรจ๋ากั๋นสันนี้แล้วก็ได้เข้าไปเอากำเนิดในคัพพะมารดาแห่งต๋นจิ่งได้เกิดมาเป๋นคนญิงจายตังหลายนี้แลฯ

          หื้อได้ไหว้พระธาตุตะโก้งว่า

" ชัมภูทีเป วรฐาเน สิงคุตตเร มโนรัมเม สัตตรนัง กกุสันธัง สุวรรณะทัณฑัง

ธาตุโย ฐัสสติ ทุติยัง โคนาคมนัง ธัมมกรณัง ธาตุโย ฐัสสติ ตติยัง กัสสัปปัง

พุทธปรมัตตโย ฐัสสติ จตุตถัง โคตมัง อัฎฐ เกสธาตุโย ฐัสสติ ปัญจมัง

อริยเมตเตยโย อนาคเต อุมังคธาตุโย อหัง วันทามิ  สัพพทาฯ "

 

ธรรมสุทน เป็นธรรมจาตา ยอดทานหื้อ สร้างแท่นจองนอนเป็นตาน จักอุดมสมบูรณ์ดีแล

          ผู้เกิดปีสะง้า ธาตุเหล็ก สิริตกอยู่ที่มือขวาของพรหม เสาร์เป็นปากมักปากกล้าถือดี มักพูดมากกว่าทำแต่ก็มีคนชอบใจ

          จันทร์เป็นใจ มักเป็นคนใจอ่อนสงสารคนเอาง่าย

          พฤหัสเป็นที่นั่งเป็นคนชอบอยู่กับที่ ถ้าบวชเป็นสมณะชีพราหมณ์จะมีคนเคารพนับถือมากมาย

          อาทิตย์เป็นมือ เป็นคนรับราชการอาสาเจ้านายดี

          พุธกับศุกร์เป็นเท้าเป็นคนไม่ชอบเดินทางไกล ได้ร่วมกับเจ้าสุธนเมื่อยามน้อยได้พลัดพรากจากที่อยู่ ปายลูนมาจึงได้รับความสุขคนเกิดปีนี้มักจะได้ลาภจากผู้ใหญ่ เกณฑ์ชาตาเป็นผู้มีอายุยืนแลฯ