ผู้เกิดปีสัน(ลิง)

สิทธิการิยะฯ ท่านโหราจารย์ในอดีตกาลกล่าวต่อกันมาว่า ชายหญิงใด เกิดปีวอกธาตุเหล็ก ชันษาผีเสื้อผู้ชาย มิ่งขวัญสถิตอยู่ที่ต้นขนุน

          ลักษณะการทำนาย ผู้เกิดปีวอก สิริสิงอยู่ที่ท้องพรหม จันทร์เป็นปาก เป็นคนปากหวานพูดจาไพเราะ ใครเห็นใครรัก แม้บางครั้งอาจมักพูดเสียงดัง หากอยู่ต่อหน้าเพศตรงข้ามแล้วจะพูดจาเสียงดัง หากอยู่ต่อหน้าเพศตรงข้ามแล้วจะพูดจาอ่อนหวาน

          พุธเป็นใจ มีจิตใจเข้มแข็งหนักแน่น ฉลาดเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมรู้เท่าทันคนการวางแผนหรือโครงการใด ๆ มักไม่เก่ง แต่มีวิธีใช้คนเป็น มีใจเป็นนักเลงไม่ค่อยกลัวใคร

          เสาร์เป็นที่นั่ง ชอบหมกมุ่นหลงใหลในเรื่องของความรัก มักได้เป็นใหญ่ มีอำนาจมาก ชอบทำตัวเป็นผู้นำของคนทั่วไป สติปัญญาไม่สู้ดีนัก แต่มีเล่ห์เหลี่ยมดีมาก เป็นชายจะเจ้าชู้มาก เป็นหญิงมีเสน่ห์ มักไม่ประสบความสำเร็จในครอบครัว แทบเอาตัวไม่รอด มักตกเป็นภรรยารองเขา มีตำหนิในที่ลับ

          อังคารกับพฤหัสบดีเป็นมือ เป็นคนมักง่าย รับราชการเอาจริงแต่เบื้องต้น แต่ผลสุดท้ายมักล้มเหลว ดีที่รู้จักใช้คนเป็น

          ศุกร์กับอาทิตย์เป็นเท้า เมื่อวัยเด็กมักอยู่ในที่พเนจรไปทั่ว เกิดที่นี่แต่ไม่ได้ดีและมีอำนาจที่อื่น ต่อมาเมื่อเติบโตเข้าวัยผู้ใหญ่จะได้ดีมีชื่อเสียงและทรัพย์สมบัติมาก

          ผู้เกิดปีวอก ถ้าเกิดเวลากลางวันไม่สู้ดีนัก หากเกิดเวลากลางคืนดี แต่จะมากด้วยอารมณ์แห่งรัก

          ผู้เกิดปีวอกนี้ หากไปอยู่ทิศถิ่นฐานบ้านเมืองใด ควนเอาผ้าแพรสีตามวันเกิดผูกพันบูชาที่ต้นขนุน จะอยู่เย็นเป็นสุขและมีลาภทั้งครอบครัว

ผู้เกิดปีนี้ จุธาตุที่นครพนม แล้วไปสู่ต้นไม้ขะจาวซึ่งมีผีเสื้อและหมาอยู่รักษา ก็ได้ฟู่จากันปฏิญญาณต่อกันแล้วหนีเข้ามาสู่ท้องแม่ได้เกิดเป็นคนญิงจายจังหลายนี้แล

หื้อได้ไหว้พระธาตุพนมก่อนว่า

" ปันนคิริสมิง ปัพพเต มหากัสสัปเป ฐปิตัง พุทธรังกตุสิโส นมามิ ทรุโตฯ "

 

ธรรมมโหสถ เป็นธรรมจาตา ยอดทานนั้นหื้อสร้างกำแพงเป็นตาน จิ่งจักอุดมสมฤทธีแลฯ

          ผู้ที่เกิดปีสัน ธาตุเหล็ก สิริตอยู่ตี่ท้องพรหมจันทร์เป็นปากเป็นคนปากหวานไพเราะแต่มักจะเย่อหยิ่งจองหองเป็นบางครั้ง

          พุธเป็นใจชอบเรียนเรื่องกฎหมายและถ้อยความ

          เสาร์เป็นที่นั่งชอบกามารมณ์มีอำนาจวาสนาถ้าเป็นหญิงมักมีใฝที่ของลับ ถ้าเป็นชายมักมากในทางชู้

          อังคารกับพฤหัสเป็นมือ เป็นคนมักง่ายสุรุ่ยสุร่ายมีสมบัติเงินทองเก็บไม่ค่อยอยู่

          ศุกรกับอาทิตย์เป็นเท้า เป็นคนชอบเที่ยวเกิดที่นี้มักได้ดีในที่ถิ่นอื่นได้ร่วมกับเจ้ามโหสถเมื่อยามเล็กพ่อแม่เลี้ยงยาก โตขึ้นมีปัญญาดีจักได้รับโชคจากคนพิการหรือเพศตรงข้ามจะได้รับความสบายเมื่อแก่เกณฑ์ชาตาเป็นผู้มีปัญญาดีมีอายุยืนฯ