ผู้เกิดปีสี (งูใหญ่)

สิทธิการิยะฯ ท่านโหราจารย์ในอดีตกาลกล่าวต่อกันมาว่า ชาย-หญิงใด เกิดปีมะโรง – ธาตุทอง ชันษาเป็นเทวดาผู้ชาย มิ่งขวัญสิงอยู่ที่กอไม้ไผ่หรือต้นงิ้ว

ลักษณะในการทำนาย ผู้เกิดปีมะโรง สิริตกที่อกพรหม พฤหัสบดีเป็นปาก เจรจาเป็นที่พึงพอใจของบุคคลทั่วไป มีคารมเฉียบแหลม รู้หลักนักปราชญ์ เพศตรงข้ามมักหลงคารมเอาง่าย ๆ ทำกิจการใดจะมีทางเอาตัวรอดได้ด้วยคำพูดของตนเอง ปากเป็นเอกโดยแท้

เสาร์เป็นใจ เป็นคนใจแข็ง ไม่ยอมใครง่าย ๆ เป็นคนใจบุญกุศล มักโกรธง่ายแต่หายเร็ว มีใจซื่อสัตย์ต่อคนทั่วไป ถ้าศึกษาวิชาการทูตจะก้าวหน้ามาก สามารถโน้มน้าวใจคนทั่วไปให้คล้อยตามความคิดของตนได้อย่างดี รู้ทันเหลี่ยมของคนอื่นทั่วไป

อังคารเป็นที่นั่ง เป็นบุคคลที่มีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามและมักประสบความสำเร็จในการริเริ่ม กับความรักได้เสมอ ให้ความสนิทสนมง่ายไม่ว่าอยู่ทิศท้องถิ่นใด ๆ จะมีอำนาจ มีพรรคพวกมิตรสหายได้ง่าย ไม่ต้องกลัวอดตาย จะมีบริวารหญิงชายมาก ทรัพย์สมบัติมากเหลือใช้เหลือเก็บ

ศุกร์กับอาทิตย์เป็นมือ ทำอะไร ๆ ได้ทุกอย่าง แต่จะเอาดีทางฝีมือไม่ได้ เป็นชายมีเสน่ห์กับเพศตรงข้าม เป็นหญิงมีเสน่ห์ในทางช่างมือ เป็นแม่บ้านแม่เรือนดี

จันทร์กับพุธเป็นเท้า เป็นคนชอบการท่องเที่ยวหาความรู้ เก็บประสบการณ์มาเขียนให้คนอ่านได้รับความสนุกสนานและความรู้

ผู้เกิดปีมะโรง ถ้าเกิดเวลากลางวัน จะมีความสำราญใจ หากเกิดเวลากลางคืนจะเดือนร้อนในการทำมาหาเลี้ยงชีพ เป็นคนมีศีลธรรมประจำใจ มั่นคงดี

ผู้เกิดปีนี้ จะมีเกียรติยศชื่อเสียงไปทั่วทิศ เป็นที่ปรึกษาของคนทั่วไป เมื่อไปอยู่ท้องถิ่นใด ควรเอาดินดำหรือทรายไปถมกอไผ่หรือต้นงิ้ว เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

ปุตละญิงชายฝูงใดเกิดในปีนี้จุธาตุเจ้าพระสิงห์ ลงด้วยธาตุดินแรกแต่หัวตีก่อนนั้นได้อาศรัยอยู่กอข้าวใหญ่อันมีไก่และหมูอยู่รักษาได้เจี๋ยรจ๋ากั๋นว่าดูราเจ้ากูเหยเรานี้จักมาอยู่ร่วมกั๋นตี่นก็บ่ห่อนจักกวรแต๊และ เยียวว่าภัยยะและพยาธิโรคามาบังเกิดแก่เราแต๊และ เหตุนั้นเรากวรจักไปเอากำเนิดในตี่ขะกุ๋ลคนตังหลายปุ้นเต๊อะ รอยว่าปายลูนมามีภัยยะพยาธิโรคาตังหลายมาบังเกิดแก่เราก็ดีดั่งอั้นแล้ว ก็เอาเครื่องสักก๋าระปู๋จานั้นและ   หื้อสูเจ้าตังหลายจุ่งได้รับไปเสียเต๊อะกันว่าเขาได้เจี๋ยรจ๋ากันสันนี้แล้วก็ได้เข้าไปสู่ในคัพภะมารดาแห่งต๋นจิ่งได้มาเกิดเป๋นคนตังหลายสันนี้แลฯ

หื้อได้ไหว้ยังพระธาตุพระสิงห์ว่า

" นมามิ พิมพาสุขขนาทิปูชัง สู่รูปธารัง ติว่าภิรัมมัง ติโลก เชฎฐัง

วรกิตติมันตัง ภสิหคสุขัง อหัง วันทามิ ทรุโต สร้างธรรม สมภมิตร  "

 

คนเกิดปีสี ธาตุดินสิริตกที่อกพรหม พฤหัสเป็นปากมักพูดจาปากหวาน มักเป็นที่พึงพอใจแก่สมณะ    ชีพราหมณ์ และคนทั่วไปรู้หลักนักปราชญ์ปากเป็นเอกเลขโทโดยแท้ พระเสาร์เป็นใจ เป็นคนใจแข็งไม่ค่อยเชื่อหรือยอมใครง่ายๆ แต่ทว่าเป็นคนใจบุญสุนทาน

          ศุกร์กับอาทิตย์เป็นมือ เป็นคนทำการงานได้ดีทุกอย่างแต่จะเอาดีในทางฝีมือไม่ได้ เป็นหญิงมักเสน่ห์ในทางปลายจวัก

          อังคารเป็นที่นั่ง เป็นคนที่มีอำนาจวาสนา จะมีพรรคพวกมิตรแก้วสหายมากมาย

          จันทร์กับพุทธเป็นเท้า เป็นคนเจ้าสำราญไม่ค่อยหงอยเหงาได้ร่วมพระยาสมภมิต ตกอยู่แห่งหนใดก็ไม่อดอยาก ท่านว่าเป็นผู้มีปัญญาดีมากเมื่อเล็กมักพลัดพรากจากที่อยู่ กลางคนจักได้สุขสบายด้วยปัญญาของตนเอง เกณฑ์ชาตาเป็นผู้มีอายุยืนมากฯ