ผู้เกิดปีเหม้า(กระต่าย)

สิทธิการิยะฯ ท่านโหราจารย์ในอดีตกาลกล่าวต่อกันมาว่า ชายหญิงใดเกิดปีเถาะ ธาตุไม้ ชันษาเป็นมนุษย์ผู้หญิง มิ่งขวัญสิงสูอยู่ที่ต้นมะพร้าวหรือต้นงิ้ว

ลักษณะการทำนาย ผู้เกิดปีเถาะ สิริตกที่บ่าชายของพรหม พุธเป็นปาก การเจรจาเป็นที่ต้องใจของคนทั่วไป แต่มักเป็นการกล่าวประจบยกตัวเองมากกว่า เป็นข้าราชการมักชอบฟ้องมิตรสหายต่อเจ้านาย ไม่มีคนอยากคบหาสมาคมด้วย

ศุกร์เป็นใจ เป็นคนมีใจมักง่าย มักมากในกามารมณ์ กล้าหาญเพราะมีเพศตรงข้ามให้ กำลังใจ เป็นคนขี้หึงหวง โกรธง่ายหายเร็ว บางครั้งเป็นคนไม่มีเหตุผล ขี้หลงขี้ลืม แต่ชอบรับอาสาเจ้านาย

จันทร์เป็นที่นั่ง เป็นชาย มีใจมักมากในกามารมณ์ มักผิดลูกเขาเมียท่าน เป็นหญิง เป็นคนไม่รักนวลสงวนตัวให้ท่าเพศตรงข้าม ทำกิจการใด ๆ มีคนมาช่วยเหลือ

พฤหัสบดีกับเสาร์เป็นมือ ผู้นั้นจะทำงานเรียบร้อยมีหลักการ รักสวย รักงาม มีแผนงาน เป็นคนเจ้าระเบียบ เป็นหญิงจะมีเสน่ห์เพราะมีฝีมือในการปรุงอาหาร

อาทิตย์กับอังคารเป็นเท้า ผู้นั้นชอบท่องเที่ยว แสวงหาความรู้ หาประสบการณ์ จะมีการเดินทางไกลมากหลายครั้งในชีวิต

ผู้เกิดในปีเถาะ ถ้าเกิดเวลากลางวันดี เกิดกลางคืนมักไม่ค่อยไม่ดี มีความรักมากและมักจะประพฤติตนผิดประเพณี ไม่จะผิดหวังในความรัก บางครั้งเกือบคิดฆ่าตัวเองตายเอาแต่ใจคนอื่นจนไม่มีเวลาเป็นของตัวเอง

ผู้เกิดปีเถาะนี้  ไม่ว่าจะไปอยู่ท้องที่ใดควรปลูกต้นมะพร้าวต้นงิ้วไว้เบื้องเหนือของบ้านเรือนเพื่อปราบสิ่งอัปมงคลอันจะเกิดกับตนและครอบครัว

ปุคละญิงชายฝูงใดเกิดปี๋เหม้า เปิ้งกระต่ายลงด้วยธาตุน้ำ จุธาตุเจ้าแช่แห้ง แต่เก๊าหัวตีนั้นได้อาศรัยอยู่ตี่ต้นไม้จุมปูมีไก่และงูรักษาอยู่ได้ฟู่อู้เจี๋ยรจ๋ากั๋นว่าดูราเจ้ากูราจักมาอยู่ร่วมกั๋นตี่นี้ก็บ่ห่อนจักกวรแต๊และด้วยเหตุว่าพยาธิโรคาจักคาจักมาบีบเบียนแก่เราแต๊แล เหตุนั้นเรากวรจักไปเอากำเนิดตี่คนตังหลายปุ้นเต๊อะ หลอนว่าปายลูนมามีภัยยะโรคามาบังเกิดแก่เราก็ดีดั่งอั้น ก็จักเอาเครื่องปู๋จามาปู๋จา แล้วหื้อสูเจ้าตังหลายจุ่งได้รับเอาไปเต๊อะ กันว่าเจี๋ยรจ๋ากั๋นสันนั้นแล้วก็ได้มาเอากำเนิดในคัพภะมารดาแห่งต๋น จิ่งได้เกิดมาเป๋นคนญิงจายตังหลายนี้แลฯ

หื้อได้ไหว้พระเจ้าแช่แห้งว่า

" มาตุภูตา อตุรานุภาจิรัง บติฏฐานันทกัปปัฏฐาปุเร เทเว คุตตา

วรพุทธธาตุจิรัง วันทามิ นัตตัง ชินธาตุ เสฏฐา อหัง วันทามิ ทุรโตฯ "

 

สร้างธรรมเนมิราชเป็นธรรมจาตาเป็นตานฯ ยอกทานให้สร้างปราสาทเป็นทานเต๊อะฯ

คนเกิดปีเหม้า ธาตุน้ำสิริตกอยู่ตี่บ่าซ้ายของพรหม พุธเป็นปากมักอู้จ๋าเป็นที่ถูกใจ ผู้อื่น แต่มักเป็นคนประจบสอพลอ

ศุกร์เป็นใจ ใจมักง่ายเป็นคนมักโกรธง่ายหายเร็ว และมีใจไม่ค่อยหนักแน่น จันทร์เป็นที่นั่ง เป็นคนมักมากในการมณ์

พฤหัสกับเสาร์เป็นมือเป็นคนทำงานเรียบร้อยดี ถ้าเป็นหญิงมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม จะได้ผัวเป็นคนตาเหล่ฯ

อาทิตย์กับอังคารเป็นเท้า เป็นคนชอบเที่ยวอยู่เสมอๆอยู่ไม่เป็นที่แต่มีประสบการณ์ดี ได้ร่วมกับเจ้าเนมิราช ยามเมื่ออายุยังน้อยมีความสุข ป๋านกลางได้ลำบากหนหนึ่ง ปายลูนจักได้สมบัติของเก่าปายหลังได้มีความสุข เป็นผู้มีอายุยืนพอปานกลางแลฯ