ผู้เกิดปีใส้(งูน้อย)

สิทธิการิยะฯ ท่านโหราจารย์ในอดีตกาลกล่าวต่อกันมาว่า ชายหญิงใดเกิดปีมะเส็ง ธาตุไฟ ชันษาเป็นมนุษย์ผู้ชาย มิ่งขวัญสิงอยู่ที่ต้นโพธิ์หรือต้นรัง

ลักษณะในการทำนาย ผู้เกิดปีมะเส็ง สิริตกอยู่ที่ท้องพรหม ศุกร์เป็นปาก มักพูดจาโอ้อวด คุยโม้ถือความมั่งมี ร่ำรวยของตนหรือของพี่น้องของตนให้คนอื่น ๆ ฟังเป็นชายมีเสน่ห์กับเพศตรงข้าม เป็นหญิงมักอาภัพคู่ครอง

อาทิตย์เป็นใจ เป็นคนใจร้อย อารมณ์รุนแรง โกรธง่ายโดยไม่มีเหตุผล มักมีทิฐิมานะ ทำบุญกับใคร ๆ มักทวงบุญทวงคุณ ควรระมัดระวังเพศตรงกันข้ามอย่าเชื่อใจใครง่าย ๆ เพราะจะทำให้ผิดหวังเสมอ ๆ

พุธเป็นที่นั่ง มักสนใจในเรื่องของความรัก เป็นชายจะมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามโดยไม่คำนึงถึงศีลธรรมเลย เป็นหญิงมักไม่สมหวังในความรักและการครองเรือน จะหาดีก็ไม่ได้

เสาร์กับจันทร์เป็นมือ เป็นคนทำงานรวดเร็ว ว่องไว แต่ทำอะไร ๆ ได้ดีนับว่าเป็นคนที่ดีคนหนึ่ง เป็นชายมีเสน่ห์กับเพศตรงข้าม ชอบทำตัวน่านักน่าสงสาร ทำให้เพศตรงข้ามหลงรักโดยไม่มีเหตุผล เป็นหญิงมักเชื่อคำพูดของเพศตรงข้ามโดยขาดเหตุผล

อังคารกับพฤหัสบดีเป็นเท้า มักได้ดีเมื่อไปตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนที่อื่น เป็นคนไม่ชอบอยู่ที่ชอบโยกย้ายไปเรื่อย ๆ เป็นชายมักโยกย้ายแล้วจะได้ดี เป็นหญิงเมื่อแต่งงานมีครอบครัวแล้วมักต้องย้ายติดตามคู่ครองไปทุกที่ ให้ระวังรักษาสุขภาพ เมื่อเด็กจะได้รับความลำบาก แต่จะได้ดีมีความสุขเมื่อวัยชรา

ผู้เกิดปีมะเส็ง ถ้าเกิดเวลากลางคืนไม่ดี จะเหนื่อยกาย เพราะการทำมาหาเลี้ยงตัว ถ้าเกิดเวลากลางวันดี แต่อาจมีคนมารบกวนหาความเดือดร้อนมาให้ เสมอ ๆ

ผู้เกิดปีนี้ ถ้าจะออกแสวงหาทรัพย์สินเงินทอง ให้ไปบอกกล่าวกับไม้โพธิ์หรือไม้รับที่มิ่งขวัญสิงอยู่นั้นจะได้สมปรารถนาและอยู่ร่มเย็นเป็นสุข

คนเกิดปีนี้จุธาตุที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ผญ๋าสัพพัญญูคือมหาสัตตปัฎฐาน แล้วเข้าไปสู่เก๊าไม้หัด ซึ่งมีผีเสื้อสองตัวอยู่รักษา ได้ฟู่จ๋ากันสันเดียวดังกล่าวแล้ว ได้เข้ามาสู่คัพภะแม่แห่งตนเกิดมาเป็นคนญิงจายตังหลายนี้แลฯ

          หื้อได้ไหว้สัตตะมหาปัฏฐาน ด้วยคำว่า

" ปฐมัง โพธิปันลังกัง ทุติยัง อนิมิสสกัง ตติยัง จังกมัง เสฏฐัง จตุฏฐัง รตนฆรัง

ปัญจมัง อัชชปารัญจ มุจจรินทัญจ ฉัฏฐมัง สัตตมัง ราชายตนัง เอเต สัตตมหาฐาเน อหัง วันทามิ ทุรโตฯ "

 

สร้างธรรม ภริทัต เป็นธรรมจาตา ยอดทานหื้อสร้างดอกไม้คำเป็นทานฯ

          คนเกิดปีใส้ ธาตุน้ำสิริตกอยู่ที่ท้องพรหม ศุกรเป็นปากเป็นคนพูดจาพาทีโอ้อวดพูดจาเฉียบแหลมได้ถ้อยได้ความดี มักเจ้าชู้ถ้าเป็นหญิงมักอาภัพผัว จะได้ผัวเป็นคนหัวล้าน

          พุธเป็นที่นั่งเป็นคนมักมากในกามารมณ์ ถ้าเป็นหญิงมักมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม

          อาทิตย์เป็นใจ เป็นคนใจร้อน โกรธง่ายหายเร็ว มักมีทิฎฐิจะเอาอะไรก็ให้ได้ดังใจ แต่มักพลาดท่าเสียทีคนอื่นเขาเสมอฯ

          เสาร์กับจันทร์เป็นมือเป็นคนทำการทำงานนได้ดีมีฝีมือ เป็นหญิงมักมีคนชอบใจแต่มักจะอาภัพคู่ครอง จะได้แต่งงานเมื่อแก่

          อังคารกับพฤหัสเป็นเท้า เป็นคนมักท่องเที่ยวเก่ง จากที่อยู่เดินไปอยู่ที่ถิ่นอื่นจึงจะได้ดี ได้ร่วมกับเจ้าภูริทัตเมื่อยามเล็กได้ลำบากเมื่อปานกลางคนมักจะระเหเร่ร่อนภายหลังจะมีความสุขมีฐานะมีอันจะกินและฯ