ผู้เกิดปีไก๊(หมู)

สิทธิการิยะฯ ท่านโหราจารย์ในอดีตกาลกล่าวต่อกันมาว่า ชายหญิงใด เกิด ปีกุน-ธาตุน้ำ ชันษาเป็นมนุษย์ผู้หญิง มิ่งขวัญสถิตอยู่ที่กอบัวหลวงและกอบัวบก

ลักษณะการทำนาย ผู้เกิดปีกุน สิริสิงที่เท้าซ้ายของพรหมพฤหัสดีเป็นปากเป็นคนเจรจามีเหตุผล คนเชื่อถือในคำพูด มักจะมีคนมาขอคำปรึกษา เป็นคนที่มีคนนับหน้าถือตา มีบริวารมากมาย

เสาร์เป็นใจ เป็นคนกล้าหาญ เข้มแข็งอดทน ชอบรับอาสาใครให้ช่วยสิ่งใดก็มักทำให้ เป็นคนผูกใจเจ็บคนที่เคยทำให้เจ็บใจหรือทำให้ผิดหวัง โกรธง่ายหายยากเจ็บแล้วมักจำแม่นยำ

อังคารเป็นที่นั่ง มีจิตใจมักมากในเรื่องของคามรักเป็นชายมักทำให้ครอบครัว คนอื่นเดือนร้อน ชอบยุ่งหญิงที่มีครอบครัวแล้ว เป็นหญิงมักมีปานในที่ลับ มีเสน่ห์น่ารัก

ศุกร์กับอาทิตย์เป็นมือ มักทำการงานรวดเร็ว ทำสิ่งใดได้ทุกอย่างแต่จะเอาดีไม่ค่อยได้ มีนิสัยอดทนเข้มแข็ง ไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย ชอบรับอาสาเจ้านายหรือทำงานประจบเจ้านายได้เป็นเลิศ

จันทร์กับพุธเป็นเท้า มีอารมณ์ฉุนเฉียว เป็นคนที่ทำอะไรเดินเชื่องช้า เจ้าอารมณ์ครุ่นคิดในเรื่องความรักมากสักหน่อย รู้จักเลือกคบคน หยิ่งในศักดิ์ศรี รักพวกรักฝูง นิยมแบ่งชั้นวรรณะ

ผู้เกิดปีกุน ถ้าเกิดเวลากลางวัน จะอยู่ดีมีความสุขสบายไม่เดือดร้อย อยู่อาศัยมีความสงบสุข หากเกิดเวลากลางคืน จะมักมากในเรื่องกามารมณ์

ผู้เกิดปีนี้ ควรเอาดอกบัวหลวง บูชาพระในวันเกิด เดือนเกิดหรือปีเกิด จึงจะดีมีโชคลาภและเป็นสิสิมงคลต่อตนและครอบครัว

ผู้เกิดปีนี้จุธาตุเจ้าดอยตุง ลงด้วยธาตุน้ำ แต่เก๊าหัวตีนั้นได้เข้าไปสู้ต้นดอกบัวเขียวอันมียักข์เฝ้ารักษาอยู่ ได้ฟู่อู้จ๋ากั๋นว่าดูรายักขะกูนี้จักอยู่กับมึงบ่ได้และ หลอนว่าพยาธิโรคามาบังเกิดกับกูจิ่งจักขอลามึงไปก่อนเต๊อะ กูจัดไปเอากำเนิดตี่ฝูงคนตังหลายปุ้นและเมื่อปายลูนมานั้นหลอนพยาธิโรคามาบังเกิดสันใดกูก็จักแสวงหามายังเครื่องปู๋จาแก่มึงจะและว่าอั้นแล้ว ก็ได้มาเอาปฎิสนธิ์ในคัพภะมารดาแห่งต๋น จิ่งได้มาเกิดเป๋น คนญิงจายตังหลายนี้แลฯ

หื้อได้ไหว้พระธาตุเจ้าดอยตุงว่า

" พิมพธชัดคปัพพเตน สิรสาธาตุวัง มหาคมนา นมามิหังฯ อหัง วันทามิ ทุรโต อหัง วันทามิ ธาตุโตฯ "

สร้างธรรมสุตตโสม เป็นธรรมจาตาทานฯ ยอดทานหื้อสร้างโรงอาบน้ำเป็นทาน ก็จักมีผละอานิสงฆ์อันกว้างขวางสมฤทธีแลฯ

          ผู้ที่เกิดปีไก๊ ธาตุน้ำสิริตกอยู่ที่เท้าซ้ายของพรหม พฤหัสเป็นปากเป็นคนพูดจามีเหตุมีผลให้คนเขาเชื่อได้ ปากเป็นเอกเลขเป็นโท

          เสาร์เป็นใจ เป็นคนใจอ่อนมักเชื่อคนง่ายมีเมตตา มักพลาดท่าเสียทีคน

          อังคารเป็นที่นั่งเป็นคนมักมากในกามารมณ์ ถ้าเป็นหญิงจะมีเสน่ห์มาก จะได้ผัวมีอายุแก่ เป็นหม้าย

          ศุกร์กับอาทิตย์เป็นมือ ทำการงานอะไรทุกสิ่งทุกอย่างรวดเร็วทันใจ อาสาเจ้านายหรือทำราชการดีจะได้ก้าวหน้า

          จันทร์กับพุธเป็นเท้าเป็นคนเจ้าอารมณ์มักโกรธง่ายหายเร็วเพื่อนฝูงรักชอบได้ร่วมกับสุตตะโสมเป็นคนมีผญาปัญญาดี มีสมบัติพอปานกลางเป็นผู้มีอายุยืนแลฯ