รวมข่าวสารจากเทศบาล

12 ธันวาคม 2561 ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองลำพูน ขอเชิญร่วมงานทำบุญคล้ายวันสถาปนา การขึ้นครองราชย์ของเจ้าแม่จามเทวี ประจำปี 2561
7 ธันวาคม 2561 ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง กำหนดการประชาคมทบทวนแผนชุมชน ประจำปี 2562
1 พฤศจิกายน 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
12 ตุลาคม 2561 ร.ร. เทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน คว้ารางวัลดีเด่น ระดับประเทศ ด้านการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 4 H ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
2 ตุลาคม 2561 การปฏิบัติงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลเมืองลำพูน ประจำวันที่ 17 -21 สิงหาคม 2561
26 กันยายน 2561 ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองลำพูน ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ มาแสดงตนรับเบี้ยยังชีพทุกประเภท ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองลำพูน ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2561
19 กันยายน 2561 เทศบาลเมืองลำพูน ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ประกวดกระทงใหญ่ , ประกวดกระทงประดิษฐ์ฝีมือนักเรียน และประชาชนทั่วไป , ประกวดโคมลอยฯ , ประกวดการแสดงศิลปะพื้นบ้านล้านนา
11 กันยายน 2561 ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองลำพูน กำหนดลงพื้นที่เพื่อแสดงตนรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ตามสถานที่ วัน เวลา ที่กำหนด
2 สิงหาคม 2561 คู่มือการขออนุญาตเกี่ยวกับงานควบคุมอาคาร , พรบ.ควบคุมอาคาร เทศบาลเมืองลำพูน
2 สิงหาคม 2561 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการของ เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2561
1 สิงหาคม 2561 กำหนดวัดเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน
1 สิงหาคม 2561 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
1 สิงหาคม 2561 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
1 สิงหาคม 2561 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
25 กรกฎาคม 2561 เทศบาลเมืองลำพูนร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น ประจำปี 2561
12 ธันวาคม 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รับสมัครบุุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)
4 ธันวาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาด 16 ที่นั่ง ขนาด 3000CC จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 ธันวาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ แบบดับเบิลแคป ขับเคลื่อน 2 ล้อ ขนาด 2400CC จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 พฤศจิกายน 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์นันทนาการเทศบาลเมืองลำพูน
15 พฤศจิกายน 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ LED ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน
13 พฤศจิกายน 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รถตู้โดยสาร ขนาด 16 ที่นั่ง
13 พฤศจิกายน 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การจัดซื้อรถยนต์ แบบดับเบิ้ลแคป 2400CC จำนวน 1 คัน
12 พฤศจิกายน 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 – กันยายน 2561
2 พฤศจิกายน 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2 พฤศจิกายน 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาการท่องเที่ยว
31 ตุลาคม 2561 แบบรายงานจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
31 ตุลาคม 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ LED ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ตุลาคม 2561 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รายการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2562) ของเทศบาลเมืองลำพูน
26 ตุลาคม 2561 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลเมืองลำพูน
26 ตุลาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติก่อสร้างต่อเติมอาคาร คสล.ห้องซักล้าง อาคารแพทย์แผนไทย ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ธันวาคม 2561 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมจัดบูธนิทรรศการในงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำพูน”
7 ธันวาคม 2561 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561
5 ธันวาคม 2561 โรงเรียนเทศบาลจามเทวี ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองยโสธร
30 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีบวงสรวงพระนางจามเทวี เนื่องในงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาว จังหวัดลำพูน
30 พฤศจิกายน 2561 ผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูน ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ถึงแนวทางการขับเคลื่อน การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
29 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลเมืองลำพูน ขับเคลื่อนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างสังคมปลอดภัย ชุมชนร่วมใจ ห่างไกลยาเสพติด
27 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลเมืองลำพูน ยกร่าง “ธรรมนูญสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน”
26 พฤศจิกายน 2561 นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ลงพื้นที่รณรงค์ No Foam บริเวณข่วงคนเตียวหละปูน
23 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลเมืองลำพูนจัดงานประเพณีลอยกระทง จังหวัดลำพูน ประจำปี 2561
22 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลเมืองลำพูนจัดขบวนแห่โคมถวายพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย
30 พฤศจิกายน 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2562
30 พฤศจิกายน 2561 ประกาศโรงเรียนสันป่ายางหน่อม เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ
24 ตุลาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
19 ตุลาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
10 ตุลาคม 2561 เทศบาลเมืองลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
21 กันยายน 2561 เทศบาลเมืองลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
12 กรกฎาคม 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ครูสอนเด็กด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
12 มีนาคม 2561 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
6 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา และวัน เวลา สถานที่ที่จะทำการคัดลือก
9 มกราคม 2561 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 4 อัตรา
12 ตุลาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน
5 ตุลาคม 2560 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนต์ จำนวน 2 อัตรา
22 กันยายน 2560 เทศบาลเมืองลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจ สังกัดเทศบาลเมืองลำพูน
27 มิถุนายน 2560 เทศบาลเมืองลำพูน รับสมัครตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
19 พฤษภาคม 2560 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยสนยนต์ กองคลัง
4 ธันวาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาด 16 ที่นั่ง ขนาด 3000CC จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 ธันวาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ แบบดับเบิลแคป ขับเคลื่อน 2 ล้อ ขนาด 2400CC จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 ธันวาคม 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกสวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์นันทนาการเทศบาลเมืองลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 ธันวาคม 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ LED ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 พฤศจิกายน 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยตามปริมาณที่กำจัดจริงในแต่ละวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 พฤศจิกายน 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อ ประกสวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์นันทนาการเทศบาลเมืองลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 พฤศจิกายน 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์นันทนาการเทศบาลเมืองลำพูน
21 พฤศจิกายน 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยตามปริมาณงานที่กำจัดจริงในแต่ละวัน
15 พฤศจิกายน 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ LED ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน
13 พฤศจิกายน 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์ แบบดับเบิลแคป ขับเคลื่อน 2 ล้อ ขนาด 2400CC จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 พฤศจิกายน 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาด 16 ที่นั่ง ขนาด 3000CC จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 พฤศจิกายน 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 – กันยายน 2561
29 ตุลาคม 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนรอบเมือง หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย
26 ตุลาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติก่อสร้างต่อเติมอาคาร คสล.ห้องซักล้าง อาคารแพทย์แผนไทย ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ตุลาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งโครงเหล็กพร้อมติดตั้งไฟฟ้าประดับ บริเวณลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนตุลาคม 2561
12 ตุลาคม 2561 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2, 3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนกันยยาน 2561
7 กันยายน 2561 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2, 3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนสิงหาคม 2561
16 สิงหาคม 2561 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2, 3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
4 กรกฎาคม 2561 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2, 3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนมิถุนายน 2561
6 มิถุนายน 2561 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2, 3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
4 พฤษภาคม 2561 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2, 3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนเมษายน 2561
3 เมษายน 2561 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2, 3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนมีนาคม 2561
13 มีนาคม 2561 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2, 3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนกุมพาพันธ์ 2561
15 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์บริการสาธารณะสูข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2, 3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนมกราคม 2561
18 กันยายน 2561 ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 วันที่ 19 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
23 พฤษภาคม 2561 สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
28 กุมภาพันธ์ 2561 สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
2 กุมภาพันธ์ 2561 สรุปการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
7 พฤศจิกายน 2560 สรุปการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูนสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
7 พฤศจิกายน 2560 สรุปการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูนสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
26 กันยายน 2560 สรุปการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูนสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 วันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
26 กันยายน 2560 สรุปการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูนสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 วันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
16 สิงหาคม 2560 สรุปการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูนสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
15 สิงหาคม 2560 สรุปการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูนสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
17 กรกฎาคม 2561 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27
23 มิถุนายน 2561 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27
27 มกราคม 2561 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27
29 ธันวาคม 2560 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27
20 มกราคม 2559 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27
19 กุมภาพันธ์ 0749 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27
28 กันยายน 2561 ภาพถ่ายศูนย์ข้อมูลด้านการป้องกันการทุจริต เทศบาลเมืองลำพูน (ถ่าย ณ วันที่ 24 กันยายน 2561)
26 กันยายน 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรือง เจตนารมณ์ “เมืองลำพูนไม่ทนต่อการทุจริต”
25 กันยายน 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง แผนการปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
20 กันยายน 2561 เอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต เทศบาลเมืองลำพูน เกี่ยวกับกิจกรรม “เมืองลำพูนไม่ทนต่อการทุจริต”
13 กันยายน 2561 การสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตโดยการขยายเครือข่ายไปยังภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐอื่น (รับสมัครเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองลำพูน และการพัฒนาเครือข่ายฯ)
14 สิงหาคม 2561 การนำนวัตกรรมกิจกรรม “เมืองลำพูนไม่ทนต่อการทุจริต” เข้าร่วมการประกวดในโครงการรางวัลพระปกเกล้า 2561
2 สิงหาคม 2561 การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในกิจกรรม “เมืองลำพูนไม่ทนต่อการทุจริต” ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองลำพูน
7 พฤษภาคม 2561 สรุปผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของเทศบาลเมืองลำพูน (6 เดือนแรก)
27 กุมภาพันธ์ 2561 ต้อนรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นเข้าศึกษาดูงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลเมืองลำพูน
12 ธันวาคม 2560 การเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำพูน