นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมชมการจัดการสอนพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษโดยระบบ Phonemics and phonics ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน โดยมี นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา