เทศบาลเมืองลำพูน โดยนายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร

เทศบาลเมืองลำพูน โดยนายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร เข้าเยี่ยมชมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้แนวการสอนแบบ “สะเต็มศึกษา” และการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ (FAN MATH) ณ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ รวมถึงการจัดการสอนพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษโดยระบบ Phonemics and phonics ณ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง โดยมี นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา