เทศบาลเมืองลำพูน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลพิกุลออก จังหวัดนครนายก

เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลพิกุลออก จังหวัดนครนายก นำโดย นายวุฒิชัย วงษ์อินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลพิกุลออก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน ตัวแทนชุมชน เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุป เรื่อง การเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม (รางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี ๒๕๕๙) ณ อาคารคุณธรรม ๓๖ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.