เทศบาลตำบลท่ามะกา จ.กาญจนบุรี เข้าเยี่ยมชมด้านหลักการการบริหารศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลท่ามะกา จ.กาญจนบุรี เข้าเยี่ยมชมด้านหลักการการบริหารศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมให้การต้อนรับเป็นอย่างดี เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐