เทศบาลเมืองลำพูน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา

เทศบาลเมืองลำพูน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา เข้าศึกษาดูงานกิจการสภาและการบริหารงาน เพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม (รางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี ๒๕๕๙) โดยนางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมให้การต้อนรับเป็นอย่างดี เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน ที่ผ่านมา