เทศบาลเมืองลำพูน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.พนมวังก์ จ.พัทลุง และคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว จ.ชลบุรี

เทศบาลเมืองลำพูน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.พนมวังก์ จ.พัทลุง และคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว จ.ชลบุรี ศึกษาดูงาน “ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม” ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา