ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โครงการวัดจามเทวีวัดต้นแบบอารยสถาปัตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)