ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกาศราบชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก