เทศบาลเมืองลำพูน ซ้อมแผนป้องกันแผ่นดินไหว อัคคีภัย ให้กับนักเรียน รร.ในสังกัดเทศบาลฯ หวั่นประชาชนอย่าตื่นตระหนก

เทศบาลเมืองลำพูน ซ้อมแผนป้องกันแผ่นดินไหว อัคคีภัย

ให้กับนักเรียน รร.ในสังกัดเทศบาลฯ  หวั่นประชาชนอย่าตื่นตระหนก

เทศบาลเมืองลำพูน  ได้จัดโครงการฝึกซ้อมแผนด้านสาธารณภัยให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูนทั้ง ๔ โรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันและช่วยเหลือตัวเองในการเกิดแผ่นดินไหว อัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ ฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้แนวทางในการปฏิบัติในสถานการณ์ที่เสมือนจริงอย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยการฝึกซ้อมดังกล่าว ได้สมมุติสถานการณ์ว่า เกิดแผ่นดินไหวขนาด ๔.๕ ริกเตอร์ จนเกิดผลกระทบทำให้ตึกอาคารโรงเรียนได้รับความเสียหาย มีการอพยพนักเรียนหนีออกจากที่เกิดเหตุและมีผู้สูญหายและได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก

สำหรับการฝึกซ้อมสถานการณ์เกิดแผ่นดินไหว อัคคีภัย และการอพยพหนีภัย ของแต่ละสถานศึกษา  มีกำหนดการฝึกซ้อมดังนี้

  • โรงเรียนเทศบาลประตูลี้  ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
  • โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง  ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
  • โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม  ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
  • โรงเรียนเทศบาลจามเทวี  ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

การฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้ อาจเกิดผลกระทบทำให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความตื่นตระหนก เนื่องจากเสียงการจุดประทัด ซึ่งเป็นสัญญาณว่าเกิดแผ่นดินไหวขึ้นได้ ทั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์แผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพราะปัจจุบันสถานการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น สร้างความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก