ประกาศ ผู้ที่ลงทะเบียนจำหน่ายสินค้า งานลำใยจังหวัดลำพูน ปี 2559 ในวันที่ 8-14 ส.ค.2559

ประกาศ

ผู้ที่ลงทะเบียนจำหน่ายสินค้า งานลำใยจังหวัดลำพูน ปี 2559 ในวันที่

8-14 ส.ค.2559 ให้มาพบกันที่ ศูนย์ท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม

เทศบาลเมืองลำพูน เวลา 14.00 น. วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 เพื่อ

ประชุมชี้แจงและจับฉลากหมายเลขล๊อกจำหน่ายสินค้า