ประกาศ ปิดรับสมัคร กิจกรรม “ปั่นเปิดเมือง ลำไย ลำพูน” ภายใต้ โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี) เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ในวันเสาร์ ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

ประกาศ ปิดรับสมัคร กิจกรรม “ปั่นเปิดเมือง ลำไย ลำพูน” ภายใต้ โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี) เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ในวันเสาร์ ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ครับ