เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม เน้นการแสดงความสามารถของเด็ก

เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ กรมทหารราบที่ ๗ ค่ายกาวิละ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๗   ค่ายพระปิ่นเกล้า , กศน.อำเภอเมืองลำพูน , สถานีตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน , สำนักงานขนส่ง จ.ลำพูน ,  บริษัทเชียงใหม่สยามทีวี และสุชาติโฆษณา จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑  ในวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถของตนเองในด้านต่างๆ อย่างถูกต้อง และมีระเบียบวินัย พร้อมรับความสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ประกอบไปด้วย การจัดกิจกรรมจากกองต่างๆ ของเทศบาลเมืองลำพูน ทั้ง ๘ กอง , กิจกรรมของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน  รวมถึงกิจกรรมจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน , กิจกรรมจาก กศน.อำเภอเมืองลำพูน , กิจกรรมตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน , การจัดแสดงอาวุธ ยุทโธปกรณ์ทางหาร จากกรมทหารราบที่ ๗ ค่ายกาวิละ และกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๗ ค่ายพระปิ่นเกล้า และกิจกรรมอีกมากมาย

โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๑  พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑  ว่า  “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” ซึ่งถือเป็นคำขวัญที่ความหมายที่ดีและชัดเจน  เด็กและเยาวชนควรนำไปปฏิบัติให้เกิดผล จะเป็นสิ่งที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป

ในการนี้ เทศบาลเมืองลำพูน ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนของเล่น ของขวัญ ของรางวัล และขนมคบเคี้ยว เพื่อมอบให้กับเด็กและเยาวชนที่ร่วมกิจกรรมต่างๆ ในงานวันเด็กแห่งชาติ  โดยสามารถบริจาคได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๕๑๑๐๑๓ ต่อ ๑๔๐ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ เทศบาลเมืองลำพูนจะจัดส่งเจ้าหน้าที่  รับของขวัญ ของบริจาค ในวันศุกร์ที่ ๑๒มกราคม ๒๕๖๑

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคข้าวห่อ แจ้งความจำนงที่เลขานายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  นายพุธิพล  ปันทะธง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙-๘๓๕๗๘๓๓  เทศบาลเมืองลำพูนจะได้จัดส่งเจ้าหน้าที่  และรถรับข้าวห่อ เพื่อรับข้าวห่อ ในวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ต่อไป