เทศบาลเมืองลำพูนขอเชิญชวนประชาชน ร่วมชมการจัดแสดงผลงาน ครั้งที่ ๑๔ นิทรรศการ “เครื่องปั้นดินเผาจากเตาชวนหลง”

นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองลำพูน โดยคณะผู้บริหาร , พนักงานเทศบาล , สมาชิกสภาเทศบาล , ประธานคณะกรรมการชุมชน  ครูและนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูนทั้ง ๔ โรงเรียน ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการโครงการเฮือนศิลปินหริภุญชัย ครั้งที่ ๑๔  นิทรรศการ “เครื่องปั้นดินเผาจากเตาชวนหลง” โดย คุณอุทัยย์  กาญจนคูหา  เจ้าของกิจการ หจก. ชวนหลงเซรามิค  หรือ เตาชวนหลง โดยการจัดนิทรรศการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของศิลปินคนลำพูนให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและประชาชน นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากศิลปินที่มีชื่อเสียง รวมถึงศิลปินที่เคยร่วมจัดแสดงผลงานกับเทศบาลเมืองลำพูน อาทิ  อ.ประสงค์  ลือเมือง , อ.ประสิทธิ์  ศิลปเดชากุล , อ. สมพล หล้าสกุล , อ.จารุพงษ์  อุ่นธง , อ.วัฒนา  บุญยืน  และคุณจรวยพร  บุณยเกียรติ  ซึ่งจัดขึ้น  ณ  เฮือนศิลปินหริภุญชัย ด้านหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จ.ลำพูน เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ผ่านมา

เทศบาลเมืองลำพูนจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนที่สนใจ ร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงาน ครั้งที่ ๑๔  “เครื่องปั้นดินเผาจากเตาชวนหลง” ณ เฮือนศิลปินหริภุญชัย ด้านหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ จ.ลำพูน ซึ่งเปิดให้เข้าชมนิทรรศการ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ในวันอังคาร – วันอาทิตย์   (ยกเว้นวันจันทร์)  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.