เทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีบวงสรวงพระนางจามเทวี ประจำปี ๒๕๖๐

นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐  เทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีบวงสรวงพระนางจามเทวี ณ อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี โดยมี นายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธี ถวายมาลัย ข้อพระกร ถวายเครื่องสักการะ ในพิธีบวงสรวงพระนางจามเทวี เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของปฐมกษัตริย์ แห่งนครหริภุญชัย และเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ให้การจัดงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาว ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป