เทศบาลเมืองลำพูนมอบทุนการศึกษาเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี ๒๕๖๐

นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดเผยว่า คณะกรรมการกองทุนการศึกษาเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่นได้สนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูนเป็นประจำทุกปี โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองลำพูนได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตั้งใจเรียน และมีความประพฤติดี ได้ศึกษาต่อ จนกว่าจะจบขั้นสูงสุดอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้มีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา รวมทั้งสิ้น ๔๐ คน  ณ อาคารคุณธรรม ๒๗ เทศบาลเมืองลำพูน เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา