เทศบาลเมืองลำพูน แจ้งการรื้อถอนสายสื่อสาร บริเวณถนนเจริญราษฎร์

เทศบาลเมืองลำพูน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนที่อยู่บริเวณดังกล่าว ถึงกรณีที่หน่วยงาน การสื่อสารฯ ได้ดำเนินการรื้อถอนสายสื่อสารและอุปกรณ์ อาจจะก่อให้เกิดความไม่สะดวกเรียบร้อยจากการรื้อถอน ซึ่งสายดังกล่าวมิได้มีอันตรายใดๆ ซึ่งในระหว่างดำเนินการหากท่านได้รับความเดือดร้อนในกรณีดังกล่าว สามารถแจ้งได้ผู้ประกอบการสื่อสารโทรคมนาคมต่างๆ ดังนี้

  • บริษัท TOT จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๕๘-๔๐๕๖
  • สำนักงานบริการลูกค้า กสท. (CAT) หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๕๘-๒๘๔๕
  • DTAC ลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๕๑-๑๕๖๕
  • AIS ลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๕๗-๕๕๙๘
  • ๓BB หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๖๓๒๐๓-๓๕๑๒