เทศบาลเมืองลำพูนร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินโครงการประกวดแบบ “ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยลำพูน”

เทศบาลเมืองลำพูน โดยนายฉัตรกุล  ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน พร้อมด้วย นายวิโรจน์ วรรณวงศ์  ผู้อำนวยการกองช่าง ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน โครงการประกวดแบบ “ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยลำพูน” (พื้นที่ศาลากลางเก่า จังหวัดลำพูน) เพื่อเฟ้นหาความคิดสร้างสรรค์ และมาตรฐานการออกแบบจากมืออาชีพ เพื่อปรับปรุงพื้นที่สาธาณะและภูมิทัศน์โดยรอบของ เทศบาลเมืองลำพูน ณ อาคารที่ทำการสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ (ล้านนา) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และประกาศผลการตัดสิน ในวันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ทาง Facebook  สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ล้านนา)

โดยในปีนี้กรรมาธิการสถาปนิกล้านนา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำนหนดจัดงานสถาปนิกล้านนา’๖๐ ภายใต้ชื่อ “แวดเวียง หละปูน” ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. บริเวณเขตเมืองเก่า จังหวัดลำพูน ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมพิธีเปิด และพิธีมอบรางวัลในงานสถาปนิกล้านนา’๖๐  โดยในปีนี้จะมีพิธีเปิดงานบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขาม ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ นับเป็นโอกาสดีในการเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดลำพูน ให้เป็นที่รู้จักต่อไป