เทศบาลเมืองลำพูน มอบรางวัลประกวดภาพถ่าย “จักรยานผ่านเลนส์(เมืองเก่าลำพูน)”

นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำโดย นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในการมอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “จักรยานผ่านเลนส์(เมืองเก่าลำพูน)” ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี) ณ อาคารคุณธรรม ๒๗

โดยเทศบาลเมืองลำพูน ได้กำหนดหลักเกณฑ์และประเภทภาพถ่ายที่เข้าประกวดเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ภาพถ่ายจากโทรศัพท์มือถือ และภาพถ่ายจากกล้องถ่ายภาพทั่วไป/DSLR.  ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙  ที่ผ่านมา  โดยมีผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด จำนวน ๑๑ คน รวม ๒๖ ผลงาน  พร้อมทั้งมีการตัดสินผลการประกวดภาพถ่ายเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

สรุปผลการประกวดรางวัลประเภทต่างๆ จากการตัดสินของคณะกรรมการ ได้ดังนี้

ประเภทภาพถ่ายจากกล้อง DSLR

 • รางวัลชนะเลิศ ชื่อภาพ “ปั่นชมกำแพงเมืองเก่า” โดย นายวรวุฒิ กุณะแสงคำ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ชื่อภาพ “ปั่นชมเมืองเก่าลำพูน” โดย นายก่อเกียรติ จำปา
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ชื่อภาพ “เส้นทางผ่านประจำ” โดย นายสุทัศน์  ฟองมูล
 • รางวัลชมเชย ชื่อภาพ “อธิฐาน ขอพร” โดย นางอินทิรา จำปา,  ชื่อภาพ “ปั่นบุญ” โดย นายศักดิ์สกุล  บุญประสาร, ชื่อภาพ “ปั่นไปตลาด” โดย นายศักดิ์ชัย  เรือนคำ

ประเภทภาพถ่ายจากโทรศัพท์มือถือ

 • รางวัลชนะเลิศ ชื่อภาพ “ไปตลาด” โดย นายสุทัศน์ ฟองมูล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ชื่อภาพ “ปั่นสนุก ชุ่มฉ่ำ เย็นใจ” โดย นายพุฒิพงษ์ สุขสมัย
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ชื่อภาพ “ออกกำลังกาย” โดย นายศักดิ์ชัย เรือนคำ
 • รางวัลชมเชย ชื่อภาพ “การเดินทาง” โดย นายณรงค์ ธีรภานุสรณ์  , ชื่อภาพ “ระหว่างทาง”  โดย นางสาวศรันย์รักษ์  สุขเจริญจันทร์ , ชื่อภาพ “จุ๋มใจ๋”  โดย นางสาวมณีพรรณ  เชื้อเจ็ดตน

โดยภาพถ่ายทั้ง ๒ ประเภทจะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล คือ

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล จำนวน ๓,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
 • รางวัลชมเชย ๓ รางวัล ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล รางวัลละ ๕๐๐ บาท