นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน แถลงข่าวและลงนามบันทึกข้อตกลง เพื่อขับเคลื่อนโครงการการใช้จักรยาน

เทศบาลเมืองลำพูน  โดย นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  เป็นประธานแถลงข่าวและลงนามบันทึกข้อตกลงในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี) ร่วมกับ ศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านการศึกษาเรื่องเมือง และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดย ดร. จุฑาทิพย์  เฉลิมผล รองผู้อำนวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศฯ และนายชาตรี บุญประการ  ตัวแทนจากสวนอุตสาหกรรม เครือสหพัฒน์ลำพูน  เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม เมื่อวันที่ ๑๗  สิงหาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๑.๐๐  น.  ที่ผ่านมา

โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   จัดโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี) นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน กล่าวถึงความสำคัญของการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันพร้อมทั้งสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เมืองเก่าลำพูน โดยเป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างเทศบาลเมืองลำพูนและศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านการศึกษาเรื่องเมืองและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสร้างเครือข่ายด้านอนุรักษ์เมืองเก่าลำพูนโดยใช้จักรยานเป็นสื่อกลาง และเป็นการแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาโครงการฯ