นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดโครงการอบรมด้านการท่องเที่ยวให้แก่มัคคุเทศก์อาสาพิงคนคร

นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมด้านการท่องเที่ยวแก่มัคคุเทศก์อาสาพิงคนคร  โดยเป็นการจัดอบรมให้ความรู้ด้านมัคคุเทศก์เบื้องต้น และความรู้ของแหล่งท่องเที่ยวให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภูมิลำเนาใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙  กรกฎาคม ๒๕๕๙  เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานระดับสากลและยั่งยืน และรองรับการท่องเที่ยวที่กำลังจะเติบโตขึ้น ณ ห้องสัมมนา ๒ SME ๒ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่ผ่านมา