เทศบาลเมืองลำพูน ขอเชิญร่วมพิธีเปิด “มหกรรมรวมพลังต่อต้านยาเสพติด” ประจำปี ๒๕๕๙

เทศบาลเมืองลำพูน ขอเชิญร่วมพิธีเปิด

“มหกรรมรวมพลังต่อต้านยาเสพติด” ประจำปี ๒๕๕๙

 

นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการ “มหกรรมรวมพลังต่อต้านยาเสพติด เทศบาลเมืองลำพูน” ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด และส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พร้อมกับจัดกิจกรรมการประกวดบูทนิทรรศการของโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน จำนวน ๖ โรงเรียน และกิจกรรมการประกวดและแสดงผลงานของชมรม TO BE NUMBER ONE

กำหนดการพิธีเปิด “มหกรรมรวมพลังต่อต้านยาเสพติด เทศบาลเมืองลำพูน” ประจำปี ๒๕๕๙

เวลา ๐๘.๐๐ น.       ลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมงานพิธีเปิด

เวลา ๐๘.๓๐ น.       พิธีเปิด “มหกรรมรวมพลังต่อต้านยาเสพติด” ประจำปี ๒๕๕๙

– นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน กล่าวรายงาน

– นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน กล่าวเปิดงาน

เวลา ๐๘.๔๕ น.      การแสดงพิธีเปิดงาน โดยชมรม TO BE NUMBER ONE  โรงเรียนเทศบาลประตูลี้

เวลา ๐๙.๐๐ น.       การประกวดนำเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวฯ

เวลา ๑๑.๐๐ น.       พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดนิทรรศการต่อต้านยาเสพติด และพิธีมอบรางวัลชนะการประกวดนำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE

เทศบาลเมืองลำพูน จึงขอเชิญชวนประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิด“มหกรรมรวมพลังต่อต้านยาเสพติด เทศบาลเมืองลำพูน” ประจำปี ๒๕๕๙  โดยแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองสุภาพ ในวันพุธ ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขาม

*****************************