เทศบาลเมืองลำพูน เพิ่มเส้นทางรถไฟฟ้าและจุดจอดรถฯ

นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองลำพูนได้ให้บริการรถไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้า (มอเตอร์) ระบบไฟฟ้า จำนวน ๒ คัน เพื่อใช้ในการบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองลำพูน โดยให้บริการรอบเช้าเวลา ๐๗.๓๐ น. เวลา ๐๘.๓๐ น. และเวลา ๐๙.๓๐ น. รอบบ่ายเวลา ๑๔.๓๐ น. เวลา ๑๕.๓๐ น. และเวลา ๑๖.๓๐ น.

เทศบาลเมืองลำพูน จึงได้มีการปรับปรุงเพิ่มเส้นทางการเดินรถในเส้นทางที่ ๑ เริ่มต้นจากหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย ไปตามถนนรอบเมืองในผ่านวัดช้างรอง, ผ่านวายเอ็มซีเอ ถนนสันป่ายาง ผ่านวัดสันป่ายางหลวง , ศูนย์บริการสาธารณสุข (กองการแพทย์), ถนนเจริญตา ผ่านสถานีรถไฟ ลำพูน ถนนเจริญราษฎร์  ผ่านวัดหนองเส้ง, โรงเรียนจักรคำฯ,หน้าวัดสวนดอก, จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน), ร้านลำพูน-บรรณาคาร, คิวรถป่าซาง , ปั๊มสามทหาร, ร้านบุณยเกียรติไหมไทย, วัดธงสัจจะ และสิ้นสุดเส้นทางที่วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ โดยมีจุดจอดรถ ดังนี้

           จุดจอดที่ ๑ หน้าวัดช้างรอง

           จุดจอดที่ ๒ หน้าวัดสันป่ายางหลวง

           จุดจอดที่ ๓ ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์

           จุดจอดที่ ๔ หน้าสถานีรถไฟลำพูน

           จุดจอดที่ ๕ วัดหนองเส้ง

           จุดจอดที่ ๖ หน้าโรงเรียนจักรคำคณาทร

           จุดจอดที่ ๗ หน้าวัดสวนดอก

           จุดจอดที่ ๘ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

           จุดจอดที่ ๙ หน้าบริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน

           จุดจอดที่ ๑๐ ร้านลำพูนบรรณาคาร

           จุดจอดที่ ๑๑ คิวรถป่าซาง

           จุดจอดที่ ๑๒ ปั๊มสามทหาร

           จุดจอดที่ ๑๓ หน้าร้านบุณยเกียรติไหมไทย

เทศบาลเมืองลำพูน จะเริ่มให้บริการรถไฟฟ้าเส้นทางใหม่ พร้อมทั้งจุดจอดรถ ตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

************************************