เทศบาลเมืองลำพูนดำเนินการจัดทำโครงการ Green City

นายประภัสร์  ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองลำพูนได้ดำเนินการจัดทำโครงการ Green City การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองลำพูน โดยจะดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรแอสพัลท์ติกคอนกรีตและทางเท้า ทาสีตีเส้นจราจร บริเวณถนนอินทยงยศ และก่อสร้างเสาพร้อมดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บริเวณถนนเจริญราษฎร์ ในงบประมาณปี 2559 

จึงขออภัยในความไม่สะดวกต่อผู้สัญจร และเตือนให้ประชาชนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง