เทศบาลเมืองลำพูน ฝึกอบรม หมอต้นไม้ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2559 เวลา 8.00 – 16.00 น. ณ อาคารคุณธรรม 27 สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน