การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ในวันเสาร์ที่ 11 มิุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.30 น. บริเวณหน้าสถานีรถไฟลำพูน ถึง หลังเทศบาลเมืองลำพูน