ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2559 วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ ลานจอดรถ ศุนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน