เทศบาลฯ ซ้อมแผนป้องกันแผ่นดินไหว อัคคีภัย ให้กับนักเรียน รร.ในสังกัดเทศบาลฯ หวั่นประชาชนอย่าตื่นตระหนก

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองลำพูน กำหนดให้มีการฝึกซ้อมแผนด้านสาธารภัยให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูนทั้ง ๔ โรงเรียน ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกัน และช่วยเหลือตัวเองในการเกิดแผ่นดินไหว และอัคคีภัย ฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้แนวทางในการปฏิบัติในสถานการณ์ที่เสมือนจริงอย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยการฝึกซ้อมดังกล่าว ได้สมมุติสถานการณ์ว่า เกิดแผ่นดินไหวขนาด ๔.๕ ริกเตอร์ จนเกิดผลกระทบทำให้ตึก อาคารโรงเรียนได้รับความเสียหาย มีการอพยพนักเรียนหนีออกจากที่เกิดเหตุ และมีผู้สูญหายและได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก การฝึกซ้อมสถานการณ์เกิดแผ่นดินไหวและอัคคีภัย ของแต่ละสถานศึกษา มีดังนี้

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.

โรงเรียนเทศบาลจามเทวี ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.

โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.

โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.

การฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่อาจเกิดความตระหนก อันเนื่องจากเสียงการจุดประทัด ซึ่งเป็นสัญญาณว่าเกิดแผ่นดินไหวขึ้นได้ ทั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์แผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพราะปัจจุบันสถานการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น สร้างความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก