สกู๊ปเปิดบ้านศิลปิน ครั้งที่ 9 ศิลปิน ”ครูแอ๊ด”

สกู๊ปเปิดบ้านศิลปิน ครั้งที่ 9 ศิลปิน”ครูแอ๊ด”

“ลำพูน” เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันซึ่งก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 14 ลำพูนเป็นเมืองที่ความเจริญทางศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจะเห็นได้จากผลงานของศิลปินคนลำพูน ซึ่งบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่เป็นทั้งผู้สืบทอดและถ่ายทอดศิลปะแก่อนุชนรุ่นหลัง ผลงานที่ทรงคุณค่าได้รับการถ่ายทอดและนำเสนอนั้น ล้วนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติแทบทั้งสิ้น ไม่ว่าผลงานที่นำเสนอนั้นจะออกมาในรูปแบบสาขาใดย่อมน่ายกย่องและเป็นกำลังใจแก่ผู้สร้างสรรค์ผลงานอย่างยิ่ง

เทศบาลเมืองลำพูน มองเห็นคุณค่าและความสำคัญของความเป็นศิลปินลำพูน และเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ แก่ประชาชนทุกภาคส่วน จึงได้จัดโครงการเปิดบ้านศิลปิน/ทัศนศิลป์เมืองลำพูน ขึ้นเพื่อสร้างคุณค่า สร้างขวัญกำลังใจ และเชิดชูเกียรติศิลปินเมืองลำพูน อีกทั้งยังถือเป็นการจัดสถานที่เพื่อแสดงและรวบรวมผลงานของศิลปินลำพูนทุกสาขาให้ประจักษ์แก่ประชาชน เพราะศิลปินถือเป็นครูภูมิปัญญาที่ได้สร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าแก่จังหวัดลำพูน และประเทศชาติ โครงการเปิดบ้านศิลปิน/ทัศนศิลป์เมืองลำพูน ใช้อาคารหลังงามที่ตั้งอยู่ด้านหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เยื้องสะพานขัวมุง ให้ชื่ออาคารว่า “เฮือนศิลปินหริภุญชัย” เพราะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองลำพูนจะมีโอกาสที่ได้รับชมผลงานที่น่าชื่นชมไปพร้อมๆกับคนลำพูนทุกคน โดยได้วางแนวดำเนินงานที่จะหมุนเวียนสับเปลี่ยนนำเสนอผลงานของศิลปินทุก 3 เดือน

และในครั้งนี้นับเป็นศิลปินท่านที่ 9 ของโครงการฯ เป็นการจัดแสดงอุปกรณ์ดนตรีล้านนา และวิธีการใช้เครื่องดนตรีชนิดต่างๆ รวมถึงการแสดงสดในวันเปิดงาน วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ในชื่องาน “สืบสาน…ขับขาน…เพลงล้านนา” ของศิลปินลำพูนโดยกำเนิด “ครูแอ๊ด”ภานุทัต อภิชนาธง จัดแสดงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 – เดือนกุมภาพันธ์ 2559

“เฮือนศิลปินหริภุญชัย” ตั้งอยู่ด้านหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เยื้องสะพานขัวมุง จังหวัดลำพูน เปิดให้เข้าชมทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม….