เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมขบวนแห่กระทงเล็กลอยน้ำชุมชน ๑๗ ชุมชน ประจำปี ๒๕๕๘

เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมขบวนแห่กระทงเล็กลอยน้ำชุมชน ๑๗ ชุมชน ประจำปี ๒๕๕๘

เทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานปล่อยขบวนแห่กระทงเล็กลอยน้ำของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ทั้ง ๑๗ ชุมชน และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง ๔ โรงเรียน เพื่อนำกระทงเล็กไปลอยน้ำตกแต่งประดับประดาคูเมือง ตั้งแต่คูเมือง ๑ , ๒ , ๑๑ , ๑๒ ,๑๓ , ๑๔ และ ๑๕ ด้วยรูปแบบและไฟฟ้าอย่างงดงาม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความสามัคคี และแสดงถึงเอกลักษณ์ของเมืองลำพูน ตลอดจนเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน โดยขบวนเริ่มตั้งแต่บริเวณข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และสิ้นสุดขบวนบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขามจังหวัดลำพูน เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ผ่านมา