บรรยากาศ CAR FREE DAY “ปั่นกินลม..ชมสนามบิน..เยือนถิ่นสหพัฒน์” เมืองปั่นได้..เมืองปั่นดี ครั้งที่ 1

“ปั่นกินลม..ชมสนามบิน..เยือนถิ่นสหพัฒน์”
เมืองปั่นได้..เมืองปั่นดี ครั้งที่ 1
เทศบาลเมืองลำพูนจัดกิจกรรมปั่นกินลม ชมสนามบิน เยือนถิ่นสหพัฒน์ครั้งที่ 1

นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดเผยว่า เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 20 กันยายน 2558เวลา 07:30 น. เทศบาลเมืองลำพูนจัดกิจกรรมLAMPHUN CAR FREE DAY
โดยใช้ชื่อกิจกรรม “ปั่นกินลม ชมสนามบิน เยือนถิ่นสหพัฒน์” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ภายใต้โครงการสื่อประชาสัมพันธ์/นโยบายผู้บริหาร เพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยวบนเส้นทางอนุรักษ์เมืองเก่าลำพูน
โดยใช้จักรยานเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากสนามหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน ปั่นชมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงเครือสหพัฒน์
ปั่นรอบสนามบินเล็ก ปั่นชมกู่นางเก๋ และแวะสักการะพระพรหม บริเวณสวนสาธารณะเครือสหพัฒน์ รวมระยะทางกว่า 18 กิโลเมตร ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 170 คน