กิจกรรมสลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน คณะสงฆ์จังหวัดลำพูน หน่วยงานราชการ สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดลำพูน สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน สมาคมชาวลำพูน และสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ขอเชิญร่วมกิจกรรมสลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก ประจำปี ๒๕๕๘ และเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพสลากย้อม ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

รายละเอียด กิจกรรมสลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก ประจำปี ๒๕๕๘