บรรยากาศ มอบป้าย “Clean food good taste” ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขาม จ.ลำพูน

เทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน จัดทำโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการร้านอาหาร – แผงลอย ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2558
ซึ่งมีการจัดประชุมและมอบป้ายรับรองอาหารสะอาด รสชาติอร่อย “Clean food good taste” ให้แก่ผู้ประกอบการจำหน่าย – แผงลอย ในเขตเทศบาลเมืองลำพูนที่ผ่านมาตรฐานความสะอาด
และถูกสุขอนามัย โดยได้จัดกิจกรรมในวันอังคาร ที่ 25 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.- 12.00 น. ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขาม จ.ลำพูน